Đề nghị truy tặng Huân chương Dũng cảm cho em Trần Văn Nguyên


UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, UBND huyện Bình Sơn và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm cho em Trần Văn Nguyên.

Em Trần Văn Nguyên

Em Trần Văn Nguyên

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, UBND huyện Bình Sơn và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm cho em Trần Văn Nguyên.

M.Toàn(Theo QuangNgai)


(Theo website Võ Văn Thưởng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét